©2019 Wunder Finland  I  www.wunder.io

THE CITY BIKES STORY

A flexible yet robust national web servive

​GRAND ONE 2019

Name: Traficom Website

Category: Best Web Service, Best Implementation

Companies involved: Wunder Finland, Trafi, Reko, ???

Customer: The Finnish Transport & Communications Agency Traficom

 

ABOUT THE PROJECT

  • Lähtökohdat: Mikä oli toimeksianto tai ongelma joka piti ratkaista?

  • Strategia: Minkälainen strategia haasteen ratkaisemiseksi valittiin?

  • Luova ratkaisu: Millä idealla tai näkökulmalla toimeksiantoa lähestyttiin?

  • Toteutus: Millainen on lopullinen toteutus ja miksi siihen päädyttiin?

  • Tulokset: Minkälaisia tuloksia työllä saavutettiin?