©2019 Wunder Finland  I  www.wunder.io

TRAFICOM.FI -Koko kansan tietoturvallinen verkkopalvelu

Olipa kerran kolme virastoa, jotka päättivät yhdistää voimansa edistääkseen digiyhteiskunnan kehitystä sekä varmistaakseen toimivat, turvalliset, ja kestävät liikenne- ja viestintäpalvelut.

Viestintäviraston, Trafin, ja Liikenneviraston tiettyjen toimintojen yhdistyttyä vastasyntyneen Liikenne- ja viestintäviraston ensisijainen palvelukanava on Traficom.fi-verkkopalvelu

​GRAND ONE 2019

Työn nimi: Traficom.fi: koko kansan uusi tietoturvallinen verkkopalvelu

Kategoria: Paras verkkopalvelu, Paras toteutus

Työn suunnitelleet yritykset: Palmu, Wunder, Recommended

Työn tuottaneet yritykset: Wunder 

Asiakas: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 

 

“Make it simple but significant”

Don Draper

main_image.jpg
 
Hustle

PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT

KETTERÄ JULKINEN VERKKOPALVELU-UUDISTUS

Projektin lähtökohtana oli virastouudistus, jossa Trafi ja Viestintävirasto sekä Liikenneviraston viranomaistehtävät haluttiin yhdistää yhdeksi virastoksi.


Uusi organisaatio, Traficom, aloitti toimintansa 1.1.2019, jolloin myös uusi verkkopalvelu julkaistiin. Uuden verkkopalvelun tärkeimpiä tehtäviä on tukea viraston palvelutehtäviä mahdollistamalla helpon ja joustavan pääsyn viraston sähköisiin asiointipalveluihin, mahdollistamalla monipuolisen viraston tehtäviin liittyvän tiedon jakamisen eri kohderyhmille ja tarjoamalla tarjottavia ohjeistuksia ja lomakkeita. Verkkopalvelun tuli myös noudattaa hyviä suunnittelukäytäntöjä, käytettävyysperiaatteita, sekä W3C:n esteettömyysohjeita (WCAG 2.0) ja muita saavutettavuuteen liittyviä teknisiä spesifikaatioita.

Traficom.fi-verkkopalvelun tuli olla ensisijaisesti käytettävyydeltään ja tietoturvaltaan korkeatasoinen, mutta myös selkeä, tyylikäs, ja uuden viraston imagoa rakentava.

 
Scooter

STRATEGIA & LUOVA RATKAISU

YKSI VIRASTO, TUHAT TARKOITUSTA

Uudessa verkkopalvelussa nykyiset eri ympäristöissä ylläpidettävät sisällöt tuotiin yhden yhteisen sisällönhallintajärjestelmän piiriin. Sivustokokonaisuus uudistettiin ulkoasultaan, navigaatioltaan, käyttöliittymiltään, teknisiltä ratkaisuiltaan sekä sisältöjen esitystapojen suhteen. Muutos takaa yhtenäisen ja joustavan sisältöjen tuottamisen ja julkaisemisen hallituilla, tietoturvallisilla, ja yhdenmukaisilla julkaisuprosesseilla. Muutos mahdollistaa viraston yhtenäisen asiointikonseptin ja viestintälinjan toteutumisen kaikille asiakasryhmille.

Tavoitteena oli ohjata asiakas oikeaan sisältöön tai asiointipalveluun ja näin vähentää yhteydenottoja asiakaspalveluun. Suunnittelussa ja toteutuksessa tämä otettiin huomioon muun muassa niin, että tieto löytyy helposti kohderyhmittäin (esim. autoilijat) ja tarvelähtöisesti (esim. luvan hakeminen tai tiettyyn asiaan liittyvä tieto). Selkeän navigoinnin lisäksi on tärkeää, että relevantti tieto löytyy mahdollisimman helposti suoraan hakukoneesta tai sisäisestä hausta. Myös verkkopalvelun terminologiaan haluttiin kiinnittää huomiota, jotta teksti olisi ymmärrettävää ja helposti lähestyttävää.​

 
Laptop & Coffee

TOTEUTUS

TOIMINTAVARMUUTTA UTSJOELTA HANKOON

Sisältörakenteen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin sivuston suosituimmat sisällöt ja asiakaspalvelun yhteydenottojen teemat. Etusivulle nostettiin käytetyimmät palvelut, jotta sivulle tulleet käyttäjät löytävät nopeasti kaipaamansa palvelut ajankohtaisten sisältönostojen lisäksi. Osioiden etusivuilta löytyy yhden aihealueen asioinnit, tiedot, kampanjat ym. tapauskohtainen tieto ja sivulle voi tulla hoitamaan tiettyä yksittäistä asiointia, tai myös hakea määräyksiä, säädöksiä, ja tapauskohtaista informaatiota ilman turhaa selailua ympäri sivustoa. Navigointisivulta pääsee etenemään tarkemmalle kohderyhmälle suunnattuun sisältöön ja sitä voidaan käyttää aina kun oleellisia kohderyhmiä on sisällön perusteella eriteltävissä. Traficom.fi-verkkopalvelussa on valtavasti tietoa, mutta tehty toteutus takaa, että käyttäjä löytää helposti ja nopeasti tarvitsemansa tiedon saavutettavassa muodossa joko navigoimalla sivustolla, käyttämällä sivuston omaa hakutoimintoa, tai tulemalla palveluun suoraan hakukoneesta. Sivustolla on myös käytetty erilaisia visuaalisia elementtejä helpottamaan tekstin luettavuutta ja silmäiltävyyttä.

VERKKOPALVELUN TEKNINEN TOTEUTUS on yhdistelmä uusimpia ja tehokkaimpia teknologioita (mm. React, GraphQL, ja Elasticsearch). Palvelun toteutus on nopeudessaan ja tietoturvallisuudessaan ylivertainen sivuston käyttötarkoituksia, elinkaarta, ja kävijöitä ajatellen. Traficom.fi-verkkopalvelu varmistaa tietoturvan toteutumisen saumattomasti sekä sivuston käyttäjille että sisällönhallinnasta vastaaville tahoille. Sivuston erityispiirteitä ovat nopea toimivuus verkon laadusta riippumatta, decoupled-toteutuksen tuoma tietoturvallisuus (muun muassa vain julkinen tieto tallentuu, sisällönhallinta on irrallaan applikaation renderöinnistä), sekä viraston toiminnan edellytyksenäkin pidettävä toimintavarmuus ja luotettavuus. 

 
adult-airport-backpack-838413.jpg

TULOKSET

KOHTI KESTÄVÄÄ DIGIYHTEISKUNTAA

Projektin lopputuotoksena oli yksi yhteinen, tietoturvaltaan ja toimintakyvyltään täysin ainutlaatuinen verkkopalvelu uudelle Traficom-virastolle. Sekä virasto että sen tuore verkkosivusto edistää digiyhteiskunnan kehitystä sekä varmistaa toimivat, turvalliset ja kestävät liikenne- ja viestintäpalvelut valtakunnallisesti.

Kahden viraston tiedot löytyvät nyt samasta verkkopalvelusta ja päätavoitteina oli tehdä vähemmän, mutta relevantimpaa sisältöä, olla asiakaslähtöinen sekä julkaista sivustosta beta-versio ennen varsinaista julkaisua. Suurin osa sisällöstä on uutta ja sisältöä saatiin vähennettyä yli 28000 sivusta vajaaseen 4000:n sivuun. Traficom.fi -betaversio julkaistiin marraskuussa viraston sisäisenä julkaisuna ja ulkoinen betasivusto julkaistiin joulukuussa. Myös projektin yhtenä osana ollut Kyberturvallisuuskeskus.fi-sivusto julkaistiin ensin beta-versiona. Asiakkaan toiminta verkkopalvelussa ja tiedon saamisen helppous muodostivat koko uudistuksen selkärangan.